Site Overlay

MAGdrain Tornado

Филтър MAGdrain Tornado

Самопочистващият се филтър MAGdrain TORNADO е с вграден манометър и изпускателен кран.