Site Overlay

Description

Sturdy valve without spring and odorless!

Valve

Подовите сифони MAGDRAIN използват иновативна технология, с която увеличават изтичането на водата до 36 литра в минута. Сифоните имат клапан с турбина, която се върти и завихря водата в сифона, като по този начин се самопочиства. Този клапан позволява на турбината да се върти без никакво съпротивление. Иновативния клапан не е на принципа с пружинка, която след период от време може да се повреди /блокира счупва се и т.н./. Сифоните MAGDRAIN използват патентована магнитна технология в своите клапани. Предлагат се в луксозна опаковка и в комплект с муфа Ф50 и клапан Q-5. Също така се предлага и клапан G-50 за изключително нисък монтаж, който в съчетание с коляното MAGDRAIN позволява монтажи с височина 64 mm заедно със сифона. Клапата Ви предпазва от неприятни миризми от канализацията, хлебарки, наводнение от канализационни води.

Advantage of MAGDRAIN

Клапанът MAGDRAIN може ефективно да предотврати аерозолната дифузия.
Предотвратява канализационните газове и изпаренията, предпазва разпространението на зарази идващи от канализацията и каналите. 
Това е първият подов сифон, който успешно е преминал теста на лаборатория „Bell“. Details here.

MAGdrain Bulgaria
maglev

Maglev patent technology
Magnetic levitation technology has been implemented in creating a unique drain core.  

High water flow rate
Due to the large grille and whirlpool technology the water flow speed is quite high without ponding even when three showers are simultaneously open. 

0 showers
simultaneously
MAGdrain Bulgaria
tornado

"Tornado" self-cleaning technology
Magdrain has created an original rotary bonet drainage technology which throws away sand, soap remants and other kinds of small dirt may flow with drainage water. 

Magnetic isolation
The drain core contains isolated working magnets from the surrounding environment. The design ensures that no dirt will be accumulated on the core. 

0 + years
Reliable work
period
smell

100% stop sewage smell
Rainstorms and several sanitary problems may result in water overflow. It has been created to block water backflow and sewage smell!

0 %
Stop sewage smell

DEMONSTRATION OF MAGDRAIN MAGNETIC VALVE