Site Overlay

Valves with magnetic technology

Magnetic valve MAGdrain Q-5

The MAGdrain Model Q-5 Magnetic Technology Valve increases drain to 36 iters per minute. The valve has a turbine that rotates and swirls the water in the floor drain, thereby self-cleaning. This valve has no spring and allows for trouble-free operation for 20 years.

Magnetic valve MAGdrain G-50

The MAGdrain model G-50 Magnetic Technology Valve increases drain to 28 liter per minute. The valve has a turbine that rotates and swirls the water in the floor drain, thereby self-cleaning. This valve has no spring and allows for trouble-free operation for 20 years. The elbow kit allows extremely low mounting with height 64 mm together with the floor drain!

Магнитен клапан MAGdrain Q5M-DB

The MAGdrain модел Q5M-DB е с малки размери Ф28 мм и Н = 65 мм. Предназначен е за сифони с по-малък отвор от стандартните сифони. В комплекта са включени и три уплътнения с различи размери (Ф 31-33 мм; Ф 34-37 мм; Ф 38-40 мм), които се поставят изключително лесно на клапана преди да се монтира в сифона. Увеличава изтичането на водата до 19 iters per minute. The valve has a turbine that rotates and swirls the water in the floor drain, thereby self-cleaning. This valve has no spring and allows for trouble-free operation for 20 years.