Site Overlay

Филтър MAGdrain против котлен камък

Филтър за пречистване на водата и предотвратяване на натрупването на варовик

Филтърът MAGdrain притежава абсорбираща повърхност и повече активни центрове, което увеличава  производителността му в сравнение с обикновения филтър с активен въглен. Допълнително има възможност да отстранява механични частици с големина от 40µm. Отлично отстранява хлора от водата със съдържание на колоидни и органични субстанции. Предназначен за студена питейна и битова вода.

Филтърен патрон от неръждаема стомана 316.
Филтрация: 40µm.
Смяна на MSAP таблетки: срок на експлоатация на филтърната таблетка: около 15-20 тона вода.
Работно налягане: 0,1 – 0,4 МРа.
Размери: H, D, L = 13 x 9 x 6 см
Потиска образуването на варовик във водата.
Премахва остатъчния хлор във водата.
Подходящ за питейна вода.
Присъединяване: ½“ хол. гайка – ½“ М, съвместим с водопроводната инсталация във всяко домакинство.
3 функции.
Отметка за датата.
Лесно почистване.
Филтърът може да се използва за: бойлер, пералня, съдомиялна машина, кафе машина и т.н. По този начин освен, че ще се предпази уредът от котлен камък /варовик/, ще се спести и много енергия за загряване на водата.

Уникалният дизайн  позволява на  водата да може напълно да контактува с филтърния материал, да подобри филтрирането на филтърния екран и ефективността на освобождаване на филтърния материал.

Във филтърния патрон могат да се поставят:
Таблетки инхибитори на котлен камък (MSAP) или таблетки с отрицателни йони.

MSAP таблетките са произведени от биоактивни материали, модифицирани чрез специален процес. Представляват таблетки с размери около 6 мм, които се поставят във филтърните патрони. Бавно се разтваря и освобождава във водата, и произвеждат голям брой слаби електронни групи. Може да взаимодействат с катиони като медни йони, железни йони, магнезиеви и карбонатни йони и други, и се образува слаб ефект на електрическа интерференция, който може бързо да дезактивира факторите за образуване на котлен камък във водата. Много малко количество MSAP може фундаментално да елиминира образуването на котлен камък.

Харектиристики на MSAP
– Хранителен клас – нетоксичен и безвкусен, безвреден за човешкото тяло, физичните и химичните свойства са много стабилни, неутрално Ph, без вторични замърсители
– Ефективно предотвратява корозията на тръбопровода, междукристалната корозия, корозията под напрежение, кавитационната корозия при корозия на котлен камък
– 20 грама MSAP могат да обработват вода с твърдост 200-600 ppm от 3-10 тона. Продуктът има стабилен ефект против котлен камък в среда с висока температура
– При еднакви условия степента на инхибиране на котления камък от 99 % изисква само 0,5 ppm. Докато традиционните инхибитори на котления камък се нуждаят от поне 20 -120 ppm
– Широка употреба – съвместимост с различни уреди

Твърдостта на водата
Определя в различни мерни единици:
• немски градуси (°dH)
• френски градуси (°fH)
• английски градуси (dGH, °e)
• ppm (mg CaCO3/l)
• mmol/l (ммол/л)
• mval/l = mg∑qv/l = mgeqv/l (millival per litre)
• gr/gal(US) (grain CaCO3/gal(US))
• mg CaO/l
• mg CaCO3/l
• mg Ca2+/l
• mg Mg2+/l

В България за измерване на твърдостта на водата е прието да се използват Немски, Френски градуси, а при лабораторни изследваня mgeqv/l.

Тестови резултати:

В зависимост от твърдостта на водата и използваното количество вода ефектът на инхибиране на котлен камък е различен.

MSAP не съдържат фосфати. Водата третирана с MSAP остава чиста без помътняване.

Таблицата показва показатели, получени от теста от първия до 14-ия ден: количеството тествана вода, съдържанието на калций във водната проба, съдържанието на карбонил във водната проба и степента на инхибиране на котления камък.