Site Overlay

Монтаж

Монтаж на магнитни клапани MAGDRAIN

Q5M-DB за подови сифони с по-малък отвор

Новият клапан Q5M-DB е с малки размери Ф28 и Н58 mm. Дебита е до 19 лтр./мин. Предназначен е за подови сифони с по-малък отвор от стандартните сифони от Ф31 до Ф40. В комплекта са включени и три уплътнения с различни размери /31-33 mm, 34-37 mm, 38-40 mm/. Те се поставят изключително лесно на клапана преди да се монтира в сифона.

Замяна на съществуващ сифон

Универсален диск за монтаж на клапан Q-5 и клапан G-50 върху други модели подови сифони. Благодарение на универсалния диск може лесно и бързо да монтирате иновативния клапан MAGdrain във вече изграден различен модел подов сифон. Следвайки стъпките в инструкцията лесно и бързо ще го поставите в стария подов сифон и ще се възползвате от пълните възможности предлагани от клапаните MAGdrain.

Монтаж на сифони MAGdrain

Подовият сифон MAGdrain трябва да се монтира задължително във вертикално положение. Поставете тръбната ос точно  с оста на сифона /колното/, за да се осигури най-добрия източващ ефект. 
Трябва да се нанесе достатъчно уплътнител около устието на тръбата. След това в него трябва да се постави сифонът. 
Решетката на сифона трябва да се намира малко по-ниско от нивото на пода /плочките/.
Замазка или бял цимент трябва да се използва за запълване на празнините и дупките по пода.
Да не се възпрепятства процеса на втвърдяване на бетона поне 24 часа. През този период, моля избягвайте да стъпвате върху сифона.

Използване и поддръжка на подовото покритие MAGdrain:

За да проверите дали вентилът работи правилно след инсталацията, премахнете решетката и колектора за коса.
Завъртете клапана, държейки го за дръжката за да го извадите за почистване и поддръжка.
Дебитът на сифона е достатъчно голям – така, че няма нужда да отваряте декоративната решетка при нормални условия.
За да предотвратите растежа на бактерии в пода, почиствайте космите в колектора редовно, когато възникне необходимост.
Препоръчва се ежегодно да почиствате подовия сифон с дезинфектант.
Клапанът може да откаже да работи правилно ако през него преминава вода смесена с голямо количество твърди частици /пясък и други/. Ако това се случи използвайте голямо количество чиста вода, за да измиете пясъка. В редки случаи натрупването на замърсявания и пясък може да причини затруднена работа на клапана.

Почистване на декоративната решетка на сифона:

Използването на почистващи инструменти или устройства с фрезови или триещи функции като почистващ гланц, твърда гъба или четка не е позволено. Използването на мишина за почистване с пара е забранено, защото след бързата смяна на температурата може да се наруши покритието. Само течни миещи препарати и микрофибърни кърпи са подходящи за почистването на подовите сифони. Следвайте инструкциите на производителите на миещи препарати. 
Почиствайте периодично сифона и клапана.