Site Overlay

Монтаж

Монтаж на магнитни клапани MAGDRAIN

Q5M-DB за подови сифони с по-малък отвор

Новият клапан Q5M-DB е с малки размери Ф28 и Н58 mm. Дебита е до 19 лтр./мин. Предназначен е за подови сифони с по-малък отвор от стандартните сифони от Ф31 до Ф40. В комплекта са включени и три уплътнения с различни размери /31-33 mm, 34-37 mm, 38-40 mm/. Те се поставят изключително лесно на клапана преди да се монтира в сифона.

Замяна на съществуващ сифон

Универсален диск за монтаж на клапан Q-5 и клапан G-50 върху други модели подови сифони. Благодарение на универсалния диск може лесно и бързо да монтирате иновативния клапан MAGdrain във вече изграден различен модел подов сифон. Следвайки стъпките в инструкцията лесно и бързо ще го поставите в стария подов сифон и ще се възползвате от пълните възможности предлагани от клапаните MAGdrain.

Размери на универсалния диск

Монтаж на сифони MAGdrain

Подовият сифон MAGdrain трябва да се монтира задължително във вертикално положение. Поставете тръбната ос точно  с оста на сифона /колното/, за да се осигури най-добрия източващ ефект. 
Трябва да се нанесе достатъчно уплътнител около устието на тръбата. След това в него трябва да се постави сифонът. 
Решетката на сифона трябва да се намира малко по-ниско от нивото на пода /плочките/.
Замазка или бял цимент трябва да се използва за запълване на празнините и дупките по пода.
Да не се възпрепятства процеса на втвърдяване на бетона поне 24 часа. През този период, моля избягвайте да стъпвате върху сифона.

Грешки при монтаж на клапан против миризми MAGdrain:

Магнитен клапан против миризми е предназначен да спира лошите миризми от канализацията. 
Поставя се в подови сифони – рогов /хоризонтален/ или прав /вертикален/. Преди да поставите клапана в сифона се уверете, че под сифона няма S-ка. Ако има такава я премахнете и тогава монтирайте клапана в сифона!
Ако монтирате клапана в сифона и не сте отстранили S-ката, клапанът няма да пропуска водата да се отича, тъй като се образува въздушен джоб между клапата и водния стълб в S-ката!

При този монтаж - клапанът няма да работи правилно:

Пример за правилно поставен клапан:

Използване и поддръжка на подовото покритие MAGdrain:

За да проверите дали вентилът работи правилно след инсталацията, премахнете решетката и колектора за коса.
Завъртете клапана, държейки го за дръжката за да го извадите за почистване и поддръжка.
Дебитът на сифона е достатъчно голям – така, че няма нужда да отваряте декоративната решетка при нормални условия.
За да предотвратите растежа на бактерии в пода, почиствайте космите в колектора редовно, когато възникне необходимост.
Препоръчва се ежегодно да почиствате подовия сифон с дезинфектант.
Клапанът може да откаже да работи правилно ако през него преминава вода смесена с голямо количество твърди частици /пясък и други/. Ако това се случи използвайте голямо количество чиста вода, за да измиете пясъка. В редки случаи натрупването на замърсявания и пясък може да причини затруднена работа на клапана.

Почистване на декоративната решетка на сифона:

Използването на почистващи инструменти или устройства с фрезови или триещи функции като почистващ гланц, твърда гъба или четка не е позволено. Използването на мишина за почистване с пара е забранено, защото след бързата смяна на температурата може да се наруши покритието. Само течни миещи препарати и микрофибърни кърпи са подходящи за почистването на подовите сифони. Следвайте инструкциите на производителите на миещи препарати. 
Почиствайте периодично сифона и клапана.