Site Overlay

Вентилационна стоп-клапа MAGdrain

Вентилационната стоп – клапа MAGdrain  е важен елемент на вентилационната система и се използва широко в инсталациите за отвеждане на отработените газове. Използването на устройството надеждно предпазва помещението от външни миризми и прави престоя в него приятен и удобен. В допълнение освен, че спира неприятните миризми, намалява в значителна степен и шума идващ от вентилационната система, улицата и т.н. Това се дължи на високо качествените уплътнения, които MAGdrain използва за своите продукти.

Предназначение:
Вентилационната стоп – клапа MAGdrain е изработена от висококачествени материали, гарантиращи нейната здравина и дълъг живот. Предназначена за свързване на въздуховоди, при изграждане на вентилационни системи. Снабдена е с жалузи за предотвратяване на връщане на обработения въздух обратно в помещението. Гуменият уплътнител осигурява плътно затваряне.

Правилно монтирана клапа. При този монтаж е спазен ъгъла на жалузите. Ако не се спази посоката на монтаж, жалузите няма да се затворят плътно!

Модел: YZF-01
Диаметър: Ф80 – Ф120
Тегло: 0,3 кг
Материал: ABS
Цвят: бял
Температурна устойчивост: 90ºС
Функции: Жалузи – гравитачни

Закрепва се неподвижно върху стена с дюбел и винт в предвидените за целта 4 отвора A,B,C,D. Стената трябва да е равна за добро прилепване. В противен случай е възможно проникване на отработен въздух между стената и клапата.

Демонстрация на стоп-клапа MAGdrain